Kemer Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kemer Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Başkan Mustafa Gül’ün Başkanlığında yapıldı. Meclis üyelerinden Batur Işık’ın katılmadığı toplantıya bir önceki toplantında alınan kararlara ait karar özetlerinin okunması ile devam edildi.
Başkan Gül; “Haziran ayı meclis toplantısı hepimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz önümüzde Ramazan ve Bayram var şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek açılış konuşmasını yaptıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 2. Maddesi Bir önceki toplantıda alınan kararlara ait karar özetlerinin okunması.
Gündemin 3. Maddesi 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Belediyemiz Norm Kadrosunun yeniden düzenlenmesinin oy birliği ile kabulüne,
Gündemin 4. Maddesi Belediyemiz Norm kadrosunda yapılacak olan kadro İptal-İhdasının oy çokluğu ile reddine,
Gündemin 5. Maddesi Belediyemizde boş kadro karşılığı sözleşmeli olarak 1 Diyetisyen ile 1 İnşaat Teknikeri çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin oy çokluğu ile reddine,
Gündemin 6. Maddesi Kemer’den Gedelma, Ovacık, Üçoluk ve Söğüt Cuması yaylaları ile Beycik yaylasına otobüs seferi düzenlenmesi ve ücretinin geçen yılla aynı olmasının oy birliği ile kabulüne,
Gündemin 7. maddesi Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesinin oy çokluğu ile reddine,
Gündemin 8. Maddesi Asansör tescil harçlarının belirlenmesi ve Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine,
Gündemin 9. Maddesi Kemer Kuzdere Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin plan değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havalesine,
Gündemin 10. Maddesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında konut alanı olarak görülen alanlarda ticari faaliyet yapılabilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine,
Gündemin 11. Maddesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90.maddesine istinaden oluşturulacak olan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere asil üye; Cumali Afşin, yedek üye Ramazan Aslancan’ın seçilmesine
Ve gündeme alınan önerge konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bir sonraki meclis toplantısının Temmuz ayının tatil olması nedeniyle 2 Ağustos saat 14.00 olarak belirlenmesi ile Haziran Ayı Meclis toplantısı kapatıldı.
İlçemize hayırlı olsun..

12 11

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook