EKİM AYI MECLİSİ YAPILDI

71879169_1228494664005112_825460931533209600_o

EKİM AYI MECLİSİ YAPILDI

Belediyemiz Ekim ayı meclis toplantısı, Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu’nda Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyemiz İsmail Aka’nın katılmadığı toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer alan belediye meclis üyesi Mustafa Bilici’nin DSP’den istifa etmesi nedeniyle yerine meclisteki siyasi parti dağılımına göre yeni üye seçimi konusu görüşülerek, oy birliği ile Melis üyesi Hasan Ali Acar seçildi.

2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesi ve 2020 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b bendine istinaden üstün başarı gösteren ve derece alan güreşçimiz İsmail Erkal’a ödül verilmesi konusu görüşüldü. Erkal’a oy birliği ile 5 tam altın verilmesi kararlaştırıldı.

Göynük 1,2 ve 3. Bölge ile Arslanbucak mahallesi parapet yüksekliği 1/1000ölçekli uygulama imar planı plan hükmü değişikliği konusu oy birliği ile 120 santimetre olarak belirlendi.

Kuzdere, Ovacık, Beycik ve Ulupınar mahalle sınırlarının belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde gönüllü zabıta ve çevre denetmenliği çalıştırılması konusu oy birliği ile reddedildi.

71689587_1228494944005084_132948195796844544_n

Antalya’da ikamet eden belediye personellerinden toplanan servis ücretinin otobüslerin yakıt maliyetini karşılamaması nedeniyle, personel servisinin devam edip etmeyeceği, devam etmesi halinde ücretinin yeniden belirlenmesi konusu, oy birliği ile 140 lira olarak kabul edildi.

Çamyuva Mahallesi 143 ada 1 parsel üzerinde yapılacak olan kapalı pazar yeri ile ilgili olarak Antalya Seyyar ve Sabit Meyve Sebzeciler Esnaf Odası ile belediyemiz arasında yapılan protokol gereği işlemlerin devam edip etmeyeceği konusu, oy çokluğu ile kabul edilerek, kapalı pazar yerinin belediyemiz tarafından yapılması kararı alındı.

Çin’in Panzhou şehrinde 14-16 Ekim’de TUOLE Formu esnasında düzenlenecek olan 2. Belediye Başkanı Kulübü Toplantısına Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun katılması konusu, oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Personel LTD. ŞTİ’nin geçmiş aylardan ödenmeyen SGK borçlarının taksitlendirilmesi için kamu hizmetinde kullanılmayan bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi konusunda, 468 parsel A blokun 36 ay süreyle teminat olarak gösterilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı öncesi sunulan önergelerden devlet üniversitelerinde okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs niteliğinde olmayan eğitim yardımı adı altında bir defaya mahsus olmak üzere bin 300 lira maddi destek verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Bir diğer önergede, Eylül ayı meclisinde “mülkiyeti veya tasarrufu belediyemize ait olup, belediyemizce yapılacak olan kiralamalarda kira süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak belediyemizce yapılacak olan kiralamalarda 10 yıllık kira süresinin çok uzun olduğu düşünüldüğünden, kira süresinin 5 yıl olarak yeniden belirlenmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclise sunulan bir başka önergede, Belediyemizin Beldibi Çifteçeşmeler günübirlik alan talebine ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığının cevabı yazısının görüşülmesi ve işletmecilik ihalesine ilişkin olarak belediyemizin katılımının sağlanması konusu, oy birliği ile kabul edildi.

Bir diğer önergede ise Antalya 3. İdare Mahkemesi Esas no 2010/100 ve karar no 2013/521 sayılı mahkeme kararı ile Göynük Mahallesi 1. Bölgede parselasyon işlemi iptal edilmiştir. Yeniden parselasyon işlemi yapılması ile ilgili ihale yapılmış olup, parselasyon işlemi çalışması sırasında ortaya çıkan mezarlık sınır uyuşmazlığı ile ilgili olarak, Kemer Göynük Mahallesinde bulunan cinsleri mezarlık olan 3720 metrekare yüzölçümü eski 13 nolu parselin 413.188 metrekaresi ve 864 metrekare yüzölçümlü eski 277 nolu parselin 406.67 metrekarelik kısmından 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması hakkında Kanunun 2. Maddesi uyarınca yol geçirilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yol izni talep edilmiştir. Söz konusu yol geçirilmesi talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 9.9.2019 tarih ve E.209379 sayılı eki olurları ile izin verilmiş olup eski 15 ve 277 parseller üzerindeki mezarlık ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

71489970_1228494734005105_288205804643811328_o

ÇİFTEÇEŞMELERİ TURİZME KAZANDIRMAMIZ LAZIM

Toplantıda konuşan Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu, Beldibi Çifteçeşmeler günübirlik alanın belediyemiz olarak işletilmesi ve ihaleye çıkılması konusuyla ilgili olarak, “Burayı turizme kazandırıp halkımızın kullanımına açmamız lazım. Eğer burayı vatandaşın hizmetine kazandırabilirsek, özellikle Antalya’da ikamet eden vatandaşlarımız buraya akın eder. Burası 1. Derece sit alanı. Buraya belediye olarak bir el atıp temizlememiz gerekiyor. İhaleye girip buranın işletmesini alırsak bizim için iyi olur.” dedi.

Devlet üniversitelerinde okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere, burs niteliği taşımayan ve sadece bir defaya mahsus eğitim yardımı adı altında yardım edilmesi konulu önerge hakkında da konuşan Başkanımız Topaloğlu, “Zaten yasaya göre öğrencilere burs vermemiz yasak. Biz sadece eğitim yardımı adı altında bin 300 liralık bir yardımda bulunmak istiyoruz. Amacımız sadece eğitime destek vermek.” diye konuştu.

Kasım ayı meclis toplantısı 5 Kasım saat 14.00 olarak belirlendi.

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook