BELEDİYEMİZ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

1

BELEDİYEMİZ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediyemiz Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı.

Belediyemiz Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerini bilgilendiren Başkanımız Topaloğlu, pandemi dolayısıyla Mart ve Nisan aylarında gönderilen genelge ile meclis toplantılarının yapılamadığını hatırlatarak, daha sonraki genelge ile koronavirüse karşı alınan tedbirlerle olağan meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde Kemer Kaymakamlığı ve belediyemiz olarak üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Başkanımız Topaloğlu, bu süreçte belediye olarak günlük yaklaşık 4 bin 200 maske ürettiklerini kaydetti.

Tasarruf yapmadan bir yere gelinemeyeceğinin altını çizen Başkanımız Topaloğlu, “Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır. Uzun zamandır Beldibi mahallesinin imar planı yoktu. 1/25000’lik, 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlar askıya çıktı. Bu planlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müdürleri ile sıkı bir görüşme sonucu askıya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah itirazlar bittikten sonra 18 uygulamasına geçilir ve Beldibi hak ettiği hizmeti almaya başlar.” dedi.

Başkanımız Topaloğlu, belediyemizin Lise caddesinde ve Kuzdere mahallesindeki kapalı pazar yeri ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında da meclisi bilgilendirerek, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nın da halkın hizmetine açıldığını aktardı.

2019 yılı gelir ve giderlerini inceleyen Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporlarla ilgili Meclis bilgilendirildi.

Belediyemize Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan şartsız araç bağışının Trafik Tescil ve Devir işlemlerini yürütmek üzere personel görevlendirilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Encümen üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda, İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.

2019 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edilirken, belediyemiz norm kadrosunda yapılacak değişikliğin görüşülmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemiz bütçe içi işletmesi olan Kemer Belediyesi Sosyal ve İktisadi Tesisler İşletmesinde uygulanan fiyat tarifesinde değişiklik yapılması ve yeni satışa sunulan ürünler ile WC için de fiyat belirlenmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Mülkiyeti belediyemiz ait Arslanbucak Mahallesi 245 Ada 1 parsel üzerinde bulunan Spor Kompleksinin kira süresi oy çokluğu ile belirlenerek kira süresi 10 yıl olarak kabul edildi.

Kemer Arslanbucak Mahallesi 401 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan “Park alanı”nın bir kısmında plan değişikliği yapılarak “Pazar Yeri” olarak değiştirilmesi ve imar planında yeşil alan dengesini korumak amacıyla mülkiyeti belediyemize ait “Konut Alanı”nda bulunan Arslanbucak Mahallesi 269 ada 02 parsel ile 269 ada 07 parselde “Park alanı” düzenlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul dildi.

Kemer Merkez Mahallesi Zeki Tuncer Botanik parkının içinde bir bölümün Tropik Kelebek Tema Parkı olarak Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi konusu ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konusunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Mimari Estetik Komisyonu kurulması hakkındaki yönetmelikte yapılacak değişiklerin görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Merkez Mahallesinde yapılan bisiklet yolu uygulaması sonucu daralan yollarda araç geçişleri zorlaşmış olduğundan, Deniz Caddesinin krokide (Antalya istikameti gidiş yönünde) belirtilen istikamet yönünde tek yön olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve 2019 yılı Belediye Başkanlığı Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Müdürlükler arası bütçe aktarması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken, belediyemizin davaya konu olmuş vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve tahsiline imkan bulunmayan alacaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin “k” fıkrası ve yine aynı Kanununun 18. maddesinin “h” fıkrası gereğince görüşülmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Belediyemiz sınırları içerisinde konut alanlarında ticaret yapılmaması ile ilgili alınan Meclis kararına istinaden vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için bazı sektörlere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenebilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Belediyemizin gelirleri arasında yer alan katı ve evsel atık ücretlerinin ikinci taksitinin alınmaması ve pandemi nedeniyle belediyemizin kira aldığı iş yerlerinden kira alınmamasının değerlendirilmesi önergeleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Kemer’in turizmi için Almanya pazarının destinasyona dönüştürülmesi ve Kemer’i Almanya’da daha güçlü konumlandırmak için her yıl Mayıs ayında Türk-Alman Dostluk Haftası düzenlenmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmin duayenlerinden Hüseyin Baraner, önerge ile mecliste bir konuşma yaparak, Kemer’de Almanya pazarının canlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

İlçemizde kurulan giyim pazarına giriş için başvuran kişilerin sayısının yeniden görüşülmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyemiz Hasan Ali Acar’ın Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyeliğine, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da üye seçilmesinden dolayı yeniden üye seçimi yapılması oy birliği ile kabul edildi ve meclis üyemiz Emrah Ayhan yapılan gizli oyla belirlendi.

Bir sonraki meclis toplantısı 1 Temmuz Çarşamba saat 14.00 olarak belirlendi.

23456

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook