Kemer Belediyesi Evlilik İçin Gerekli Belgeler

T.C

Antalya Kemer Belediyesi Evlendirme Memurluğu

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

ÖNEMLİ : Türk vatandaşlarının Belediyemizde Nikâh işlemi yaptırabilmesi için;

* Müracaat eden çiftlerden en az birinin Resmi İkametgâhının Kemer Belediyesi sınırları içerisinde olması

gerekmektedir veya bağlı bulundukları Belediyeden “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir.

* Çiftlerden sadece birinin Resmi ikametgâhı Kemer ise, resmi ikametgâhı Kemer olmayan taraf herhangi bir

Nüfus Müdürlüğünden “Evlenme Ehliyet Belgesi” veya “İkametgâh Belgesi” getirecektir.

* Nikâh isteminde bulunan kişilerin Her ikisinin de resmi ikametgâhı veya “Diğer adresi” Kemer dışında İse

Belediyemiz Evlendirme yapmaya yetkili değildir. (İkisi de yabancı uyruklu olan çiftler için geçerli değildir.)

EVLİLİK İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sağlık Raporu : Evlenecek çiftlerden, Sağlık Kurumları tarafından Akdeniz Anemisi (Talasemi) testi

istenecektir. Talasemi Testi Aşağıdaki Kurumlardan herhangi birinde yaptırıla bilinir.

  1. a) Kişinin bağlı bulunduğu Aile Hekimliği (Ücretsiz)
  2. b) Devlet Hastaneleri ve Özel Hastaneler (Resmi ve Özel Sağlık Kurum, Kuruluşları)
  3. c) AKHAVTAG (Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Laboratuvarı) ve diğer laboratuvarlar

* Alınan test sonuçları ,“Evlenmesinde sakınca yoktur vb.” ibaresiyle Hekim tarafından onaylanmamışsa

tarafımızdan bir üst yazı eklenerek, çiftlerle birlikte Aile Hekimliğine Onaya gönderilecektir.

2) Fotoğraf : Fotoğraflar,son altı ay içinde çekilmiş 4x6 cm ebadında 5 Adet vesikalık olmalıdır ;

biyometrik, fotokopi ve önceki yıllara ait fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

3) Nüfus Cüzdanı :

NİKÂH İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

* Çiftlerin birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.(Noter vekâletiyle de müracaat edile bilinir)

* Nikâh Tarihi ve Saati, İstenen Belgeler Memurluğumuza Teslim Edildikten Sonra Belirlenecektir.

* Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların müracaat esnasında bildirmeleri gerekmektedir.

* Aile Cüzdanı Ücreti 130,00 TL dir . Evlendirme işlemi, Mesai saatleri içinde, Belediye binamız/Nikah salonumuz

dâhilinde Ücretsiz yapılmaktadır.

* Resmi tatil günlerinde, Belediye binamız haricinde ve mesai saatleri dışındaki nikâh istemleri ÖZEL istektir.

- Özel isteklerde Devlet, Memurlara Mesai HARCIRAHI ödememekte ve Ulaşım hizmetini karşılamamaktadır.

* Özel istemde bulunan kişilerin Memur Harcırahını ve ulaşım bedelini karşılamaları gerekmektedir.

EVLENME İLGİLİ HUKUKİ BİLGİLER

* Eşi ölmüş ya da boşanmış bayanların yeniden evlenebilmeleri için eşinin ölümünden veya boşanma tarihinden

itibaren 300 günü doldurmuş olmaları gerekmektedir. İddet müddeti dolmamış ise Yetkili Mahkemeden“ iddet

müddetinin kaldırılması” Kararı Almaları gerekir.(Türk vatandaşları için geçerlidir)

* Evlenecek çiftler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.17 yaşını dolduran kadın ve erkek, ancak ana-baba

Veya vasilerinin izinleri ile evlenebilirler. Olağanüstü durumlarda 16 yaşını dolduran kadın ve erkeğin

evlenmesine hâkim izin verebilir.

* Nikah Şahitlerinin, nikâh esnasında kimliklerini yanında bulundurmaları/ ibraz etmeleri gerekmektedir.

KEMER

BELEDİYESİ

VAKIFLAR

BANKASI

VALERİ

BEACH

OTEL

NİKÂH

SALONU

550 METRE DENİZ CADDESİ

Yalı Cd Cd.Cd.

Liman Cd.

Diskolar

105.Sk..

Müracaat için: Evlendirme Memurluğu

Müracaatlar Belediyemiz ana binada kabul edilecektir. İletişim Numarası: (0242) 814 15 03 /4440297 Dahili :1133

Nikah Salonu Adres: Deniz Caddesi 105. Sokak (Valeri Beach Otel Karşısı)

KEMER /ANTALYA

NİKÂH SALONU ADRESİ

T.C.

Antalya Kemer Belediyesi Evlendirme Memurluğu

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Evlenme Ehliyet Belgesi : Kişinin, bekâr, boşanmış veya dul olduğunu ve evlenmesinde sakınca olmadığını

Bildiren belge; (Apostilli). ( Noter onaylı Türkçe Tercümesi Türkiye de Yaptırılacaktır.)

2- Doğum Belgesi : Kişinin Adı, Soyadı, Anne-Baba adı, Doğum yeri ve Doğum Tarihi açıkça yazılı

Belge; ( Noter onaylı Türkçe Tercümesi Türkiye de Yaptırılacaktır.)

3- Vesikalık fotoğraf : Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 5 Adet vesikalık (4x6 cm ebadında)

olmalıdır; biyometrik, fotokopi olmamalıdır.

4- Sağlık Raporu : Kişinin Evlenmeye engel bir durumunun olmadığını bildiren Doktor onaylı belge

5- Pasaport Fotokopisi :

Marriage applications

The documents required for foreign Citizens in marriage applications are as follows:

1- Certificate of No Impediment to Marriage - a certificate of legal capacity to marry needs to be obtained from your

own country and then be translated into Turkish in a Consulate in Turkey and it must then be countersigned by the

Governorshipof the county where the Consulate is or by the Foreign Office in Ankara.
2- Birth Certificate (is to be obtained from your own country and translated into Turkish either in a Consulate or a Notary)
3- Photographs (Size 4x6) pieces (those over 6 months old will not be accepted) .

4- Health Report to be obtained from Health Centre or Hospitals (approved by Doctor)
5- Passport photocopy For more information, please call + 90242-8141503/ 1133.

Необходимые для замужества документы:

  1. Апостилированное разрешение на брак ( позволяющее выйти замуж).
  2. Свидетельство о рождении.
  3. Фотографии. 5 штук. 4 x 6, (сделанные в период не превышающий 6 месяцев). Фотокопии фотографий не

принимаются

  1. 4. Медицинская справка. Берётся в медицинском учреждении и должна быть заверена врачом.
  2. 5. Фотокопия паспорта.

* Для первого и второго пунктов необходимо сделать перевод и заверить в турецкой нотариальной конторе.

* Не принимаются переводы, сделанные в стране выдачи документа и незаверенные в турецком консульстве. *Если вступающий в брак иностранный гражданин разведён или вдовец, предоставить подтверждающие это

документы, переведённые и нотариально заверенные.

Страны для которых необходим апостиль: Россия, Казахстан, Швеция, Великобритания, Грузия, Латвия, Литва, Венгрия, Македония, Польша, Норвегия, Румыния, Португалия, Сербия, Украина, Финляндия, Азербайджан, Болгария, Дания, США…

Дополнительную информацию можете получить по телефону +90242-8141503, внутренний номер 1133.

Erforderliche Unterlagen für die Ehe

1-Eheerlaubnis Dokument ( Person ist ledig oder geschieden oder verwitwet, zeugende Dokumente.

2-Geburtsurkunde ( Türkisch übersetzt und von einem türkischen Notar bestätigt)

3- Passende Fotos für Dokumente (innerhalb der letzten 6 Monate gemacht). Kopien werden nicht akzeptiert

4-Gesundheitszeugnis ( vom beliebigen Krankenhaus und von dem Arzt bestaetigt)

5- Kopie des Reisepasses

Für die ersten beide Punkte sollte die Übersetzung bei einem türkischem Notar gemacht und bestaetigt werden

  • Die Dokumente aus dem Ausland sollen von der türkischen Botschaft ratifiziert werden.
  • Für ausländische Frauen, die geschieden sind oder Witwe , ist die Scheidungsurkunde oder Todesurkunde des Ehemannes erforderlich.

Länder, die mehrsprachige Dokumente benutzen: Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweiz, Frankreich, Türkei, Griechenland.

Für mehrsprachige Dokumente ist eine Apostille nicht erforderlich.

Für weitere Informationen, rufen Sie bitte + 90242-8141503/ Durchwahlnummer 1133.

NİKÂHLA EVRAKLARI İLE İLGİLİ ÖMENLİ BAZI BİLGİLER

* Çok dilli belge getirecek ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsviçre, Fransa, Moldova,

Yunanistan. Çok dilli belgeler Apostilden muaftır.

* Apostilli belge zorunluluğu olan ülkeler; Rusya, Kazakistan İsveç, İngiltere, Gürcistan, Letonya, Litvanya,Macaristan, Makedonya,

Polonya, Norveç,Romanya,Portekiz,Sırbistan,Ukrayna,Finlandiya,Azerbaycan,Kırgızistan,Bulgaristan,Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri… Listede adı geçmeyen ülkeler için ,(0242) 8141503 [Dahili 1133] no’lu hattan bilgi alabilirsiniz.

* Apostilli belgelerin tercümesi Türkiye de Noter tasdikli olarak yaptırılacaktır. Yurt dışında yapılan tercümelerle işlem yapılamaz ancak;

Yurt dışından alınan ve o ülkenin resmi tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilen belgeler, alındığı Ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından

mühürlenerek onanmışsa bu tercümelerle de işlem yapılır. Aksi Takdirde yeniden Türkiye de noter tasdikli tercüme yaptırılması istenecektir.

* Yurt dışından alınan belgeler alındığı ülkedeki TÜRK Konsolosluğu tarafından mühürlenerek Onanmışsa Apostil olmadan da işleme alınır.

* Türkiye’deki konsolosluklardan alınan Evlenme İzin Belgeleri; Ankara’dan temin edilmişse Dış İşleri Bakanlığı tarafından onanır.

Belgeler diğer illerdeki konsolosluklardan temin edilmişse O İl’in Valiliği tarafından onaylanacaktır.

* Fahri konsolosluklar tarafından düzenlenen belgelerle işlem yapılamaz

* Yabancı uyruklu kadın, boşanmış veya eşi ölmüşse, boşanma / ölüm Tarihini bildirir bir belge getirmesi istenecektir.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook