Kemer Belediyesi Evlilik İçin Gerekli Belgeler

ANTALYA KEMER BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Türk vatandaşlarının Belediyemizde Nikâh işlemi yaptırabilmesi için;

* Müracaat eden çiftlerden en az birinin resmi İkametgâhının Kemer Belediyesi sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Veya bağlı bulundukları Belediyeden “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir.

* Çiftlerden sadece birinin Resmi ikametgâhı Kemer ise, resmi ikametgâhı Kemer olmayan taraf nüfus Müdürlüğünden “Evlenme Ehliyet Belgesi” veya “İkametgâh Belgesi” getirecektir.

* Nikâh isteminde bulunan kişilerin Her ikisinin de resmi ikametgâhı veya “Diğer adresi” Kemer dışında İse Belediyemiz Evlendirme yapmaya yetkili değildir. (İkisi de yabancı uyruklu olan çiftler için geçerli değildir.)

EVLİLİK İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) SAĞLIK RAPORU:

Evlenecek çiftlerden, Sağlık Kurumları tarafından Akdeniz Anemisi (Talasemi) testi istenecektir. Akdeniz Anemisi (Talasemi) Testi Aşağıdaki Kurumlardan herhangi birinde yaptırıla bilinir.

a) Kişinin bağlı bulunduğu Aile Hekimliği (Ücretsiz)

b) Devlet Hastanesi ve Özel Hastaneler

c) (AKHAVTAG (Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Laboratuvarı) Adres: Güllük Cad. Güllük Postanesi Karşısı (Antelsan İş Merkezi No:12/2-3 ANTALYA Tel:(0242) 2432020

* Alınan test sonuçları (Doktor tarafından onaylanmamışsa) tarafımızdan üst yazı eklenerek çiftlerle birlikte Aile Hekimliğine Onaya gönderilecektir.

2) FOTOĞRAF: Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve yaklaşık 4x6 cm ebadında (5 Adet)vesikalık olmalıdır; biyometrik, Fotokopi ve önceki yıllara ait fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

3) NÜFUS CÜZDANI : Aşırı derecede yıpranmış ve medeni durum hanesinde evli yazan nüfus cüzdanları yenilenmedikçe işlem yapılamaz

NİKÂH İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

* Çiftlerin birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.(Noter vekâletiyle de müracaat edile bilinir)

* Nikâh Tarihi ve Saati, İstenen Belgeler Memurluğumuza Teslim Edildikten Sonra Belirlenecektir.

* Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların müracaat esnasında bildirmeleri gerekmektedir.

* Aile Cüzdanı Ücreti 100,00 ¨ dir . Evlendirme işlemi, Mesai saatleri içinde, Belediye binamız Dâhilinde Ücretsiz yapılmaktadır.

* Resmi tatil günlerinde, Belediye binamız haricinde ve mesai saatleri dışındaki nikâh istemleri

ÖZEL istektir. Özel isteklerde Devlet Memurlara Mesai ÜCRETİ ödememekte ve Ulaşım hizmetini karşılamamaktadır. (Mesai dışı işlemlerde karar, Evlendirme Memuru ve istemde bulunan vatandaşın anlaşmasına bırakılmıştır)Evlendirme Yönetmeliği Madde: 45

EVLENME İLGİLİ HUKUKİ BİLGİLER

1- Eşi ölmüş ya da boşanmış bayanların yeniden evlenebilmeleri için eşinin ölümünden veya boşanma tarihinden itibaren 300 günü doldurmuş olmaları gerekmektedir. İddet müddeti dolmamış ise Yetkili Mahkemeden“ iddet müddetinin kaldırılması” Kararı Almaları gerekir.(Türk vatandaşları için geçerlidir)

2- Evlenecek çiftler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.17 yaşını dolduran kadın ve erkek, ancak ana-baba veya vasilerinin izinleri ile evlenebilirler. Olağanüstü durumlarda 16 yaşını dolduran kadın ve erkeğin evlenmesine hâkim izin verebilir.

3- Nikah Şahitlerinin, nikâh esnasında kimliklerini yanında bulundurmaları/ ibraz etmeleri gerekmektedir.

Evlendirme Memurluğu İletişim Numarası: 814 15 03 / Dahili :1133 / 4440297

ANTALYA KEMER BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Evlenme Ehliyet Belgesi : Kişinin, bekâr, boşanmış veya dul olduğunu ve evlenmesinde sakınca olmadığını Bildiren belge (Apostilli). (Türkiye de Noterden Türkçe Tercümesi Yaptırılacaktır.)

2- Doğum Belgesi. : Kişinin Adı, Soyadı, Anne-Baba adı, Doğum yeri ve Doğum Tarihi açıkça yazılı Belge (Türkiye de Noterden Türkçe Tercümesi Yaptırılacaktır.)

3- Pasaport Fotokopisi

4- Vesikalık fotoğraf. : Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve yaklaşık 4x6 cm ebadında (5 Adet)vesikalık olmalıdır; biyometrik, Fotokopi ve önceki yıllara ait fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

5- Sağlık taraması : Evlenecek çiftlerden, Sağlık Kurumları tarafından Akdeniz Anemisi (Talasemi) testi istenecektir. Akdeniz Anemisi (Talasemi) Testi Aşağıdaki Kurumlardan herhangi birinde yaptırıla bilinir.

a) Kişinin bağlı bulunduğu Aile Hekimliği (Ücretsiz) b) Devlet Hastanesi ve Özel Hastaneler

c) (AKHAVTAG (Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Laboratuarı) Adres: Güllük Cad. Güllük Postanesi Karşısı (Antelsan İş Merkezi No:12/2-3 ANTALYA Tel:(0242) 2432020

* Alınan test sonuçları (Aile Hekimi veya Özel Sağlık Kurumları tarafından onaylanmamışsa) tarafımızdan üst yazı eklenerek çiftlerle birlikte Aile Hekimliğine Onaya gönderilecektir.

NİKÂH İLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

* Çiftlerin birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

* Nikâh Tarihi ve Saati , İstenen Belgeler Memurluğumuza Teslim Edildikten Sonra Belirlenecektir.

* Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların müracaat esnasında bildirmeleri gerekmektedir.

* Aile Cüzdanı Ücreti 100,00 ¨ dir . Evlendirme işlemi, Mesai saatleri içinde, Belediye binamız Dâhilinde Ücretsiz yapılmaktadır.

* Resmi tatil günlerinde, Belediye binamız haricinde ve mesai saatleri dışındaki nikâh istemleri

ÖZEL istektir. Devlet özel isteklerde Mesai ÜCRETİ ödememekte ve Ulaşım hizmetini karşılamamaktadır.

-Çok dilli belge getirecek ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsviçre, Fransa, Moldova, Yunanistan. Çok dilli belgeler Apostilden muaftır.

-Apostilli belge zorunluluğu olan ülkeler; Rusya, Kazakistan İsveç, İngiltere, Gürcistan,Kazakistan,Letonya,Litvanya,Macaristan,Makedonya,Polonya,Norveç,Romanya,

Portekiz,Sırbistan,Ukrayna,Finlandiya,Azerbaycan,Bulgaristan,Danimarka,

Amerika Birleşik Devletleri….Listede adı geçmeyen ülkeler için 242-8141503 Dahili 1133

bilgi alabilirsiniz.

Apostilli belgelerin tercümesi Türkiye de Noter tasdikli olarak yaptırılacaktır. Yurt dışında yapılan tercümelerle işlem yapılamaz ancak; Yurt dışından alınan ve o ülkenin resmi tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilen belgeler, alındığı Ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından mühürlenerek onanmışsa bu tercümelerle de işlem yapılır. Aksi Takdirde yeniden Türkiye de noter tasdikli tercüme yaptırılması istenecektir.

* Yurt dışından alınan belgeler alındığı ülkedeki TÜRK Konsolosluğu tarafından mühürlenerek Onanmışsa Apostil olmadan da işleme alınır.

* Türkiye’deki konsolosluklardan alınan Evlenme İzin Belgeleri; Ankara’dan temin edilmişse Dış İşleri Bakanlığı tarafından onanır. Belgeler diğer illerdeki konsolosluklardan temin edilmişse O İl’in Valiliği tarafından Onaylanacaktır.( ilgili ilin valiliği onay işlemini Her hangi bir kaymakamlığa devredebilir.)

* Fahri konsolosluklar tarafından düzenlenen belgelerle işlem yapılamaz

* Yabancı uyruklu kadın, boşanmış veya eşi ölmüşse, boşanma / ölüm Tarihini bildirir bir belge getirecektir.

Marriage applications

The documents required for foreign Citizens in marriage applications are as follows:

1- Certificate of No Impediment to Marriage - a certificate of legal capacity to marry needs to be obtained from your own country and then be translated into Turkish in a Consulate in Turkey and it must then be countersigned by the Governorship of the county where the Consulate is or by the Foreign Office in Ankara.
2- Birth Certificate (is to be obtained from your own country and translated into Turkish either in a Consulate or a Notary)
3- Health Report with an attached photograph (to be obtained from Sağlık Ocağı (Health Centre) and Hospitals
4- photographs (Size 4x6) 5 Pieces (those over 6 months old will not be accepted) 5-Passport fotocopy

документация , чтобы выйти замуж

1. Разрешение на брак. Апостилированный (что позволяет выйти замуж) 2. Свидетельство о рождении

3. Фотокопия паспорта 4. Фотографии. 5 штук. 4x6, новые. Фотокопии фотографий не принимаются.

5. Медицинская справка. Берётся в медицинском учреждении.

* первый и второй пункты- перевод необходимо сделать в турецкой нотариальной конторе.

*Не принимаются переводы, сделанные в стране выдачи документа и НЕ заверенные в турецком консульстве.

*Если вступающий в брак иностранный гражданин разведён или вдовец, предоставить подтверждающие это

документы, нотариально переведённые

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook