Kuzdere Mah. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

PDF'i görüntülemek için tıklayınız.

T.C.
ANTALYA İLİ
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, KUZDERE MAHALLESİ 51 ADA 03 PARSEL,
52 ADA 01 PARSEL, 61 ADA 01 PARSEL, 515 ADA 01, 03 VE 04 PARSELLER, 514
ADA 02 VE 03 PARSEL İLE 511 ADA 03 PARSELDE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ OLAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


Kuzdere Mahallesi 51 ada 03 parsel, 52 ada 01 parsel, 61 ada 01 parsel, 515 ada 01, 03
ve 04 parseller, 514 ada 02 ve 03 parsel ile 511 ada 03 parselde ilişkin hazırlanmış olan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği(UİP-07885979) Belediye Meclisimizin
05.02.2020 tarih ve 22 sayılı Meclis kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin
10.7.2020 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanmış olduğu bildirilmiştir.


Kuzdere Mahallesi 51 ada 03 parsel, 52 ada 01 parsel, 61 ada 01 parsel, 515 ada 01, 03
ve 04 parseller, 514 ada 02 ve 03 parsel ile 511 ada 03 parselde ilişkin hazırlanmış olan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği(UİP-07885979) Merkez Mahallesi Yalı
caddesi no:1 adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, internet sayfasında 1(bir)
ay süre ile 28.08.2020-28.09.2020(saat: 17:30a kadar) tarihleri arasında ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook