Kemer İlave ve Revizyon İmar Planı Plan Değişiklikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 06.12.2016 tarihinde onaylanan Kemer 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’ nun 03.08.2017 tarih ve 2017/10-11 sayılı kararı doğrultusunda, Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında ilçemize ilişkin,

  • Sokak Hayvanları Bakımevine İlişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  • Hastane Ek Alanı ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği,
  • 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği,
  • 227 ada 01 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği,

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’ nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Kemer 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan değişiklikleri Merkez mahallesi Yalı caddesi no:1 adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda,internet sayfasında bir ay süre ile 18.05.2018-16.06.2018tarihleri arasında ilan edilecektir. İlanen duyurulur.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook