KEMER 283 ADA 08 VE 09 PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

T.C
ANTALYA İLİ
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEMER 283 ADA 08 VE 09 PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer
Mahallesinde yer alan ve özelleştirme kapsamında bulunan 283 ada 8 ve 9 numaralı
parsellerin, mülkiyet sınırlarıyla uyumlu olacak şekilde ada formunun düzenlenerek ‘Statüsü
Özel Kanunlarla Belirlenmiş Alan’ olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave ve
Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar
Planı Değişikliği, Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 17/10/2018 tarih ve
2018-8/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7nci maddesi
uyarınca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.
Merkez Hizmet binamızda (Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 Kemer/ANTALYA ) ,
anons sistemi ile ,WEB sayfamızda, Muhtarlık binalarında 1(bir) ay süre ile 19.03.2019 (dahil)
– 17.04.2019(dahil) ilan edilecektir.
İlalen duyurulur.

Ekran Alıntısı

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook