İmar Planı Değişikliği İlanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu' nun 27.10.2017 tarih ve 2017/14-15 sayılı kararı doğrultusunda Güney Antalya Turizm Alanı kapsamında Antalya İli Kemer İlçesi Yeni Mahalle' de yer alan 837 numaralı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu' nun 7. maddesi uyarınca 25.04.2018 tarihinde onaylanmış olup, ilgili mevzuat kapsamında 30.04.2018-29.05.2018 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında 1(bir) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

Uygulama İmar Planı Değişikliği

Nazım İmar Planı Değişikliği

Çevre Düzeni Planı Değişikliği

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook