GÖYNÜK MAHALLESi GUNEY ANTALYA TURiZM ALANI İMAR PLANI

T.C.
ANTALYA iLi
KEMER BELEDIYE BAŞKANLİĞl
GÖYNÜK MAHALLESi GUNEY ANTALYA
TURiZM ALANI İMAR PLANI
Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli. Kemer İlçesi. Göynük
Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kapsayan alana ilişkin l/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği. l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve
l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme
Kurulunun 30105120|9 tarih ve 2019-1012 sayılı karan doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanununun 7nci maddesi uyannca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.
Göynük Mahallesinin Beydağlan Süil Milli Parkı sınırlan dışında kapsayan alana
ilişkin l/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, l/5000 öIçekli Nazım İmar Planı
Revizyonu ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Merkez Mahallesi Yalı caddesi no:l
adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, intemet sayfasında l(bir) ay süre ile
06.08.20l 9-04.09.20l 9 tarihleri arasında ilan edilecektir.
ilanen duyurulur.

1 (4)1 (3)1 (2)1 (1)

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook