ÇAMYUVA MAHALLESİ 125 ADA 01 VE 126 ADA 01 PARSEL İMAR PLANI

T.C.

ANTALYA İLİ

ÇAMYUVA MAHALLESİ 125 ADA 01 VE 126 ADA 01 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA VE ÇEVRESİ İLİŞKİN İMAR PLANI

Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan; “Açık Spor Tesisi Alan” kullanımında kalan 125 ada 01 parsel numaralı taşınmaz, 126 ada 01 parsel numaralı taşınmaz ve 2231 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ile 1988 parsel numaralı taşınmaz ile 1988 ve 2231 parsel numaralı taşınmazın arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Park” alanının “Otel-Tatil Köyü Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ve Hazineye ait 812 parsel numaralı taşınmazın içinde “Açık Spor Tesisi Alanı” ve “Park” alanı düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 10/07/2019 tarih ve 2019-13/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7nci maddesi uyarınca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.

Çamyuva Mahallesinde yer alan; “Açık Spor Tesisi Alan” kullanımında kalan 125 ada 01 parsel numaralı taşınmaz, 126 ada 01 parsel numaralı taşınmaz ve 2231 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ile 1988 parsel numaralı taşınmaz ile 1988 ve 2231 parsel numaralı taşınmazların arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Park” alanının “Otel-Tatil Köyü Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ve Hazineye ait 812 parsel numaralı taşınmazın içinde “Açık Spor Tesisi Alanı” ve “Park” alanı düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, internet sayfasında 1(bir) ay süre ile 07.08.2019-05.09.2019 tarihleri arasında ilan edilecektir.

İlanen Duyrulur.

25000 lik çamyuva5000 lik çamyuva1000 lik çamyuva

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook