Antalya ili Kemer ilçesi Beldibi Mahallesine ilişkin İmar Planı

T.C.
ANTALYA İLİ
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya ili Kemer ilçesi Beldibi Mahalllesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı, 1/5000 ölÇekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı teklifinin
Planı

Güney Antalya Turizm Alanı içerisinde Antalya İli, Kemer ilçesi, Beldibi
Mahalllesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı teklifinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı plan İnceleme ve
Değerlendirme Kurulun un 22.04.2020 tarihli ve 202019_3 sayılı karar doğrultusunda gerekli
görülen düzenlemelerin yapılarak iletilmesi istenmiş olup, |2,05,2020 tarihli ve 3073 sayılı
yazımın söz konusu pilan teklifı Bakanlığımıza iletilmiştir, Bakanlığımız plan inceleme ve
Değerlendirme Kurulunun 30.10.2019 tarihıi ve20I9 / 20-1 say ılı kararı ile 22-04.2020 tarihli
ve 2020 193 sayılıkarar doğrultusunda 2634sayılıTurizmi Teşvik Kanununun7'inci maddesi
uyarınca onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir,
Güney Antalya Turizm Alanı içerisinde Antalya ili , Kemer İlçesi, Beldibi
Mahalllesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli uygulama İmar planı Merkez Mahallesi yalı caddesi no:1 adresindeki Belediye
Hizmet binamız ilan panosunda, internet sayfasında l(bir) aY süre ile 03,06,2020-
02.07.2020 (saat: 17 : 30 a kadar) tarihleri arasında ilan edilecektir,
İlanen duyurulur.

Aşağıdaki Linkleri kullanarak İmar Planına Ulaşabilirsiniz.

Netcad USER ANIL-PC PLAN_5000.NCZ

Netcad USER ANIL-PC PLAN_1000.NCZ

Netcad USER ANIL-PC PLAN HUKUMLERI_25000.NCZ

Netcad USER ANIL-PC PLAN HUKUMLERI_5000.NCZ

Netcad USER ANIL-PC PLAN HUKUMLERI_1000.NCZ

Netcad USER ANIL-PC O25D1_TURIZM_BAKANLIK.NCZ

İLAN METNİ

Netcad USER ANIL-PC PLAN_5000.NCZ

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook