İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

ANTALYA İLİ
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25.02.2019 tarih ve 166137 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı yazıları ile;Belediyemiz sınırları
içerisinde bulunan Tekirova Mahallesi Beydağları Sahil Milli Parkı dışına ilişkin Bakanlık Makamınca
22.11.2012 tarihinde onaylanan imar planlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine yargı
karaları doğrultusunda İdaremizce hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı,1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ,Bakanlık İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun
14.11.2018 tarih ve 2018-10/15 sayılı Kararı doğrultusunda 2634 sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca
onaylanmıştır.
03.11.2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin
Yönetmelik “in 15. Maddesi doğrultusunda Tekirova mahallesine ait ;
1. 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı(2 pafta) ve açıklama raporu
2. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (4 pafta) ve açıklama raporu
3. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (25 pafta) ve açıklama raporu
Belediyemiz Merkez Mahallesi Yalı caddesi No:1 Kemer/ANTALYA adresinde 1 ay süre ile
04.03.2019(dahil)-02.04.2019 (dahil) Tarihleri arasında
1. Askı ilan panosunda
2. İdaremiz WEB sayfasında
3. Mahalle Muhtarlık binalarında
4. Anons sistemi ile ilan edilecektir
İLANEN DUYRULUR.

Detaylar İçin Linklere Tıklayınız

Tekirova Uygulama İmar Planı 25000Tekirova Uygulama İmar Planı 5000Tekirova Uygulama İmar Planı 25000Tekirova Uygulama İmar Planı 1000

Tekirova Uygulama İmar Planı 5000

Tekirova Uygulama İmar Planı 25000Tekirova Uygulama İmar Planı 5000

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook