İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Birol KAR / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

e-posta : insankaynaklari@antalya-kemer.bel.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumlulukları, personelin özlük, sicil, maaş, diğer hak ve yükümlülükleri ile hizmet içi eğitimlerle ilgili işlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetmeliği incelemek için tıklayınız

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook