DUYURULAR

Çamyuva İmar Planı Plan Değişiklikleri

İlgi yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20.09.2017 tarihinde onaylanan Çamyuva 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Otel-Tatil Köyü Alanı” olan 2231 numaralı, 1988 numaralı parsel ile 1988 ve 2231 numaralı parsellerin arasında yer alan 10 metrelik yaya yolunun kaldırılarak, yaklaşık 33.900m2 yüzölçümlü alanda nitelikli turizm tesisi yapılmak üzere “Otel-Tatil Köyü Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’ nun 25.10.2018 tarih ve 2018-9/10 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’ nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmış olduğu Belediyemize bildirilmiştir.

Çamyuva 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Merkez mahallesi Yalı caddesi no:1 adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda,internet sayfasında 1(bir) ay süre ile 18.12.2018-17.01.2019 tarihleri arasında ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

KEMER BELEDİYESİ

Fotoğraflarla Kemer

JPG_3092 Fotoğraflarla Kemer

Fotoğraflarla Kemer sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Kemer Hakkında

JPG_3074
Kemer Hakkında

Batı Toros Dağları'nın eteklerinde, Antalya iline 43km. mesafede ve 52km. kıyı şeridi boyunca uzanan İlçemiz, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Bugün Kemer'in bulunduğu yerde, 1910'lu yıllarda Eski Köy adı ile bilinen ve dağlardan gelen seller sonucu göl ve bataklıklardan oluşan bir yerleşim yeri vardı.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook